ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

pexels-pixabay-65623.jpg
Η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σχεδόν σε όλη την Ε.Ε. καθώς και σε τρίτες χώρες, διαθέτει εξειδικευμένο και σύγχρονο τμήμα σχεδιασμού και κοπής του ενδύματος. 
Μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας που αφορά κυρίως τη ραφή (μέσω του συστήματος παθητικής τελειοποίησης) γίνεται σε χώρες της Βαλκανικής προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να παραμένει ανταγωνιστική.  

Ωστόσο το σημαντικό μέρος της παραγωγής που αφορά το σχεδιασμό, τη δημιουργία των δειγμάτων και ορισμένων εξειδικευμένων παραγγελιών γίνεται εξολοκλήρου στην επιχείρηση γιατί αφορά οδηγούς με πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό των οποίων η παραγωγή απαιτεί ραφή από σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία και εξειδικευμένο προσωπικό παραγωγής.

 

 
Αναφορικά με την πολιτική ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης, στο σύνολο τους πιστοποιούνται ως προς τις πρώτες ύλες τους για καρκινογόνες – αλλεργιογόνες ουσίες είτε από πιστοποιητικά των προμηθευτών μας είτε από πιστοποιητικά ελέγχων που γίνονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια κατόπιν εντολής μας.

 

Συνοψίζοντας η επιχείρηση επενδύει συνεχώς σε εξοπλισμό σχεδιασμού και παραγωγής, και γενικά στην βελτίωση των υποδομών της  και στο ανθρώπινο δυναμικό της προκειμένου να παραμείνει βιώσιμη, ανταγωνιστική και αναπτυσσόμενη. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής υποβάλλεται και το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο η υλοποίηση του οποίου θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης βελτιώνοντας τη λειτουργία και τα μεγέθη της.